Sociālais uzņēmums SIA “Kultūras Tūrisms” nodarbojas ar kultūras tūrisma attīstību un objektu pieejamību Latvijas reģionos. 


To īstenojam uzsākot un attīstot jaunu pakalpojumu “Glempinga kultūras naktsmītne”, organizējot kultūras pasākumu programmu, popularizējot Latvijas kultūras objektu piedāvājumu Latvijā, kā arī starptautiskā līmenī, iesaistot Latvijas diasporu.


SIA “Kultūras Tūrisms” ir noslēgts līgums ar A/S “Attīstības finanšu institūcija Altum” par granta līguma Nr., 255152/SU0000244 saņemšanu ESF projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros.


Image alt

Par mums ziņo